Vår uppförandekod

Lantmännens Uppförandekod fungerar som en vägledning i det dagliga arbetet och r ett viktigt verktyg för att styra verksamheten efter våra ambitioner och mål samtidigt som vi möter de krav och förväntningar som ställs på oss som ett ansvarstagande företag. 

Klicka på bilden nedan eller på denna länk för att läsa hela Lantmännens uppförandekod.