Lantmännens leverantörsuppförandekod

I syfte att säkerställa ett ansvarsfullt agerande beskriver Lantmännens leverantörsuppförandekod de krav vi ställer på våra leverantörer. Vårt övergripande mål är att påverka arbetet med respekten för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd och affärsetik med våra affärspartners. 

Klicka på bilden nedan eller på denna länk för att läsa hela Lantmännens leverantörsuppförandekod.